21 09 2017

Listy przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach rekrutacji uzupełniającej - na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej zostały opublikowane listy osób przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach rekrutacji uzupełniającej - na studia stacjonarne drugiego stopnia.

Ponadto, informacja widoczna jest dla każdego Kandydata po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia w tabeli wyboru kierunków w kolumnie Status.

Listy zostaną również wywieszone w budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.