19 02 2021

Listy przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci,

informujemy, że listy przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia  w roku akademickim 2020/2021 zostały opublikowane pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-i-oraz-ii-stopnia/listy-przyjetych

Status każdego kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.