17 03 2017

MANUFACTURING 2017- termin zgłaszania referatów

Międzynarodowa konferencja MANUFACTURING 2017 odbędzie się w dniach 24-26 października br. w Poznaniu. Materiały konferencyjne będą opublikowane przez wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej Lecture Notes in Mechanical Engineering. Seria ta jest indeksowana, między innymi, w bazach Web of Science i Scopus. Termin zgłaszania pełnych tekstów referatów mija 30 marca br. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: http://manufacturing.put.poznan.pl/en/ oraz https://www.facebook.com/manufacturing2017/; kontakt: manufacturing@put.poznan.pl.