25 10 2019

Międzynarodowy koncert i wystawa "PP Dream Team”

17 października 2019 r. w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej (PP) odbył się koncert międzykulturowy zorganizowany przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej przy wsparciu Uczelnianego Centrum Kultury (UCK).

Koncert został zrealizowany w ramach cyklicznych spotkań Saloniku Kulturalnego. Wydarzenie towarzyszyło otwarciu wystawy pt. „PP Dream Team”. Zarówno koncert, jak i wystawa są realizowane w ramach projektu pt. „PP dookoła świata - rok międzykulturowy”, finansowanego z programu NAWA: Welcome to Poland.

Na wstępie uczestników koncertu powitał JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Łodygowski. Koncert prowadziła Pani Katarzyna Aleksiun z UCK oraz studenci zagraniczni PP - Harleen Kaur z Indii oraz Jesse Ngarambe z Rwandy. W ramach koncertu wystąpiły dwa zespoły, prezentujące muzykę z krajów pochodzenia studentów zagranicznych Politechniki Poznańskiej:

Zespół Candela, który tworzą muzycy z Meksyku, Chile i Polski. Artyści grają muzykę latynoską opartą na tanecznych rytmach salsy czy merengue. Nie zabrakło takich utworów jak Guantanamera czy Chan Chan. Zespół Bukra Band (po arabsku „jutro”) to polsko-orientalny zespół, który łączy bliskowschodnie i europejskie brzmienie. Swoją muzyką stara się budować most łączący te dwie kultury. Bukra gra klasyczne utwory arabskie i europejskie we własnych aranżacjach.

Zespoły wykazały się nie tylko świetnym wykonaniem zaprezentowanych utworów ale i dużym poczuciem humoru oraz znajomością języka polskiego przez co zdobyli serca publiczności.

Po koncercie Prorektor ds. edukacji ustawicznej prof. Teofil Jesionowski, dokonał uroczystego otwarcia wystawy „PP Dream Team” w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Wystawa prezentuje pamiątkową sesję zdjęciową pracowników Politechniki Poznańskiej ze studentami zagranicznymi - absolwentami roku 2019.  Zdjęcia będą dostępne do końca listopada br.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Więcej informacji o projekcie: https://www.put.poznan.pl/pl/nawa/pp-dookola-swiata-rok-miedzykulturowy

Zdjęcia