9 10 2020

mLegitymacje studenckie

Na stronie MNiSW pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r zamieszczono następującą informację:

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

Jeśli Twoja legitymacja była ważna w dniu 24.02.2020 to zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 29.11.2020 r.

Z taką samą datą ważności możesz teraz uzyskać mLegitymację studencką (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka) w aplikacji mObywatel (https://www.gov.pl/web/mobywatel).

Każdy student, który aktywował eKonto i posiada ELS, może wygenerować mLegitymację w serwisie eStudent, menu Legitymacje https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards