22 06 2020

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Miasto Poznań, w nawiązaniu do tradycji przedwojennej, przyznaje co roku nagrody artystyczne i naukowe, a także stypendia dla młodych twórców i badaczy. Laureatów wyłaniają powoływane przez Radę Miasta Poznania kapituły, złożone z wybitnych artystów i naukowców. Laureaci nagród to osoby o niekwestionowanych osiągnięciach, twórcy i naukowcy, których dorobek został doceniony przez poznańskie środowiska jako istotny wkład w rozwój regionu i miasta Poznania.

Tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został dr hab.inż. Łukasz Piątkowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, a w szczególności za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali, znajdujących odzwierciedlenia w pracach badawczych, których Laureat był pierwszym autorem, opublikowanych m.ni. w "Science", " "Nature Communication", "Journal of Physical Chemistry Letters" oraz międzynarodowych grantach badawczych. 

Ponadto, stypendia dla młodych badaczy, otrzymały 2 osoby z Politechniki Poznańskiej:

  • mgr inż. Katarzyna Jankowska z Wydziału Technologii Chemicznej - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii chemicznej związane z usuwaniem zanieczyszczeń środowiskowych z modelowych oraz rzeczywistych roztworów wodnych
  • mgr inż. Mariusz Sandomierski z Wydziału Technologii Chemicznej - za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii organicznej i inzynierii materiałowej związane z syntezą nowych, "inteligentnych" nośników leków, napełniaczy dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym oraz modyfikacji powierzchni elementów endoprotez i narzędzi ściernych. 

Wręczanie nagród odbywa się co roku 29 czerwca, w dniu święta patronów miasta, podczas uroczystej sesji.