28 11 2018

Nagroda NOT dla prac dyplomowych studentów PP

Studenci i absolwenci Automatyki i Robotyki na Wydziale Informatyki: inż. Jakub Suder, inż. Piotr Maciejewski oraz inż. Kacper Podbucki otrzymali nagrodę I stopnia w Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki ogłoszonym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Praca została wykonana w Zakładzie Układów Elektronicznych i Przetwarzania sygnałów a promotorem był dr inż. Tomasz Marciniak.

Nagrody i wyróżnienia zdobyli także studenci Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Nagrody wręczono 26 listopada 2018 r. w siedzibie NOT w Poznaniu.

Gratulujemy!