11 01 2019

Nagroda Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Dr inż. Wojciech Smułek z Zakładu Chemii Organicznej, jako wiodący autor, otrzymał nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. E. Mikulaszka II stopnia, za artykuł "Sapindus saponins’ impact on hydrocarbon biodegradation by bacteria strains after short- and long-term contact with pollutant".  Jego autorami są: Wojciech Smułek, Agata Zdarta, Piotr Krawczyk, Teofil Jesionowski oraz Ewa Kaczorek. 

Publikacja prezentuje interdyscyplinarne badania z pogranicza mikrobiologii, fizykochemii związków powierzchniowo czynnych oraz inżynierii środowiska. Zebrane wyniki pozwalają na bardziej efektywne projektowanie procesów bioremediacji terenów skażonych związkami ropopochodnymi. Ponadto zebrane wyniki, wskazują na wysoki potencjał ekstraktów roślinnych zawierających saponiny, jako naturalnych surfaktantów.