26 06 2020

Nagroda poznańskiego PAN za najlepszą pracę twórczą

Mgr inż. Piotr Kuwałek otrzymał główną nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za najlepszą oryginalną pracę twórczą, opublikowaną w 2019 roku, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału.

Nagroda została przyznana w obszarze nauk technicznych za publikację "AM Modulation Signal Estimation Allowing Further Research on Sources of Voltage Fluctuations", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 8, pp. 6937-6945, 2020. Publikacja w 2019 roku była w trybie Early Access. Czasopismo w którym opublikowano artykuł posiada IF=7,503 oraz przyznano mu 200 pkt. MNiSW. Ponadto czasopismo zajmuje 1. miejsce w dyscyplinie "Instruments & Instrumentation".

Ponadto wyróżnienia otrzymały 2 osoby z Politechniki Poznańskiej:

mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska (nauki ścisłe i nauki o Ziemi)
mgr inż. Damian Łukawski (nauki techniczne)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

Gratulujemy!

 

Zdjęcia