6 02 2020

Nagrody Ministra Rozwoju dla pracowników PP

Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki, podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu, wręczył nagrody w Konkursach o Nagrodę Ministra Rozwoju.

Wśród laureatów Konkursu za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa znalały się pracowniczki Politechniki Poznańskiej:

  • w kategorii krajowe publikacje - dr inż. arch. Dominika Pazder za publikację „Obszary kreatywności - creative syntax, jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia” (Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej);
  • w kategorii prace inżynierskie - inż. Izabela Klapiszewska za pracę inżynierską „Wpływ nanotlenku glinu na wybrane fizykochemiczne właściwości kompozytów cementowych” (promotor: dr inż. Agnieszka Ślosarczyk)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju