10 05 2019

Naukowcy PP opisują struktury atomów z kosmosu!

Aparatura, za pomocą której naukowcy wykonują eksperymenty polegające na pomiarze długości fal linii widmowych emitowanych przez atomy badanych pierwiastków

 

Naukowcy z naszej Uczelni (realizujący grant do wykorzystania w chmurze obliczeniowej Microsoft Azure gdzie kierownikiem jest dr inż. Andrzej Sikorski) dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniowej chmury Microsoft Azure pracują nad stworzeniem precyzyjnego opisu struktury atomu, który będzie można wykorzystać do opisywania własności występujących w przyrodzie pierwiastków. Dzięki poznaniu dokładnej funkcji falowej będzie możliwe przewidywanie własności atomów, co przełoży się na lepszą interpretację danych pochodzących z kosmosu, jak i dla przeprowadzania laboratoryjnych doświadczeń.

Więcej informacji: http://bit.ly/2WGJqaN

O sukcesie naszych naukowców piszą w mediach: http://bit.ly/2W1I3X6