29 11 2017

Nominacja do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

Wysoki poziom współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej oraz stosunkowo duża liczba publikacji w prestiżowych czasopismach przełożyła się na najwyższy poziom cytowań wśród polskich uczelni. Cytowalność prac jest ponad 2 razy wyższa od średniej światowej. Przyniosło to naszej Uczelni nominację do ELSEVIER Research Impact Leaders Award.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Wyróżniają także uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.

Nagrody przyznawane są w 6 szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

  • Life Sciences/Agricultural Sciences
  • Engineering and Technology
  • Humanities
  • Medical Sciences
  • Natural Sciences
  • Social Sciences

 

Zdjęcia