8 01 2020

Nowa specjalność - Roboty i Systemy Autonomiczne

W semestrze letnim 2019/2020 Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej Politechniki Poznańskiej otworzy nową specjalność na kierunku studiów Automatyka i Robotyka - Roboty i Systemy Autonomiczne (RiSA).

Specjalność ta wpisuje się w nowe trendy interdyscyplinarnego kształcenia studentów w myśl koncepcji "research-driven education" i korzystać będzie ze znaczącego dorobku Instytutu w zakresie projektów badawczych oraz wdrażania studentów w badania naukowe jeszcze podczas studiów. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Koncepcja specjalności powstała także z uwzględnieniem głównych założeń „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027" (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-polityk...) oraz potrzeb zidentyfikowanych w otoczeniu gospodarczym, głównie podczas realizacji projektów R&D i współpracy ze start-upami.

Program nowej specjalności opiera się na czterech głównych obszarach (filarach) wiedzy i umiejętności, w które wyposażać będziemy studentów: metodach i algorytmach, robotyce praktycznej, systemach wizyjnych i sztucznej inteligencji.

W zakresie metod i algorytmów studenci specjalności RiSA poznają wybrane zagadnienia teorii sterowania przydatne w robotyce, algorytmy planowania ruchu oraz metody eksploracji danych.

Robotyka praktyczna to dwa obszary - programowanie robotów i systemów autonomicznych w środowisku Robot Operating System (ROS), powszechnie używanym obecnie w wielu aplikacjach, od badań do przemysłu oraz roboty przemysłowe i roboty kooperacyjne Universal Robots, coraz śmielej wkraczające do niewielkich form w ramach koncepcji "przemysłu 4.0".

Kolejny obszar to systemy wizyjne i przetwarzanie obrazu - w ramach specjalności oferujemy przedmiot bardziej podstawowy, pozwalający nauczyć się programowania i stosowania metod przetwarzania obrazu studentom, którzy nie mieli kontaktu z tymi zagadnieniami podczas studiów I stopnia, oraz przedmiot na poziomie zaawansowanym, gdzie przetwarzanie obrazu połączone jest z uczeniem maszynowym i algorytmami z obszaru inteligencji maszynowej. 

Sztuczna inteligencja jest czwartym obszarem kompetencji, w które wyposażymy naszych studentów. Wykłady i projekty obejmują zarówno klasyczne zagadnienia AI, takie jak systemy regułowe i reprezentacje wiedzy niepewnej lub niepełnej, jak i przedmiot dedykowany uczeniu maszynowemu, a szczególnie sieciom neuronowym i uczeniu głębokiemu (deep learning).

Nowa specjalność może zainteresować absolwentów studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka, a także kierunków Informatyka i Mechatronika, być może nie tylko tych, którzy studia inżynierskie ukończyli w Politechnice Poznańskiej - o powstaniu specjalności RiSA informuje np. ogólnopolski portal "Sztuczna Inteligencja" prowadzony przez Instytut Badawczy OPI: https://www.sztucznainteligencja.org.pl/robotyka-dla-przyszlych-magistrow/