22 02 2021

Odwołania i Rezygnacje – rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia

Odwołania od decyzji UKR

Osoby nieprzyjęte na żaden kierunek studiów oraz przyjęte na kierunek inny niż obecnie preferowany, mają prawo do złożenia odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Warunkiem złożenia odwołania jest pobraniesystemu rekrutacyjnego indywidualnej decyzji.

Odwołania można składać w terminie 14 dni od pobrania decyzji UKR.

Odwołanie należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy rekrutacja@put.poznan.pl

Osoby, które zostały nieprzyjęte z powodu niepozyskania wymaganych dokumentów zobowiązane są do załączenia ich wraz z odwołaniem.

Odwołania zostaną rozpatrzone w dniu 5 marca 2021 r.

 

Rezygnacja ze studiów

Osoby przyjęte, które nie chcą podjąć studiów w Politechnice Poznańskiej są zobowiązane do złożenia rezygnacji. W tym celu należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i w sekcji Studia przy wybranym kierunku dokonać rezygnacji.