19 09 2017

Ostatni dzień składania kompletu dokumentów

Szanowni Kandydaci!

Przypominamy, że ostatecznym terminem złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach rekrutacji uzupełniającej - na studia stacjonarne drugiego stopnia, pod rygorem nieprzyjęcia na studia jest:

  • 19 września 2017 r. (wtorek) 08.00 - 16.00

  • 20 września 2017 r. (środa) 08.00 - 13.00

w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow