28 12 2017

Ostatnie pożegnanie profesora Andrzeja Szambelana

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. Andrzeja Szambelana
profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej

emerytowanego, długoletniego pracownika naszej Uczelni,
prorektora Politechniki Poznańskiej w latach 1984–1990.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat
i społeczność akademicka
Politechniki Poznańskiej