8 12 2016

Podpisanie listu intencyjnego klastra na rzecz rozwoju elektromobilności

W dniu 28 listopada 2016 r. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej, wraz z grupą polskich przedsiębiorstw oraz uczelni technicznych podpisał list intencyjny o utworzeniu klastra na rzecz rozwoju elektromobilności. Sygnatariusze listu zadeklarowali wolę współpracy między innymi w obszarze rozwoju konstrukcji pojazdów elektrycznych, baterii oraz sposobów ich ładowania. W skład klastra, który został nazwany „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”, weszły takie firmy, jak: EC Grupa, Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power Technology, Medcom, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, SKB Drive Tech oraz Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska.

Celem powołanego klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce. Prace rozwojowe dotyczyć będą w szczególności: opracowania dedykowanej konstrukcji autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych, zarządzania energią w celu poprawy operacyjności pojazdów elektrycznych, poprawy parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii, opracowania innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowania nowych standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobility. Członkowie klastra nie wykluczają możliwości dołączenia do niego innych firm działających w obszarze e-mobilności.

Na zdjęciach Członkowie Klastra Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektrobilności wraz z Wiceministrem Energii Michałem Kurtyką.

Zdjęcia