11 05 2017

Politechnika Poznańska wydział po wydziale!

Tysiące studentów zacznie w październiku naukę na Politechnice Poznańskiej. Ale decyzję o kierunku studiów trzeba podjąć już teraz. Jak się do tego zabrać? Radio Afera przychodzi z pomocą i prezentuje wszystkie wydziały polibudy jeden po drugim.

W Studenckim Patrolu usłyszycie czego można się uczyć i gdzie. Powiemy wam, co robić przed, po albo zamiast zajęć. Z nami dowiecie się, jak naprawdę wyglądają studia inżynierskie i bez problemu zrekrutujecie się na Politechnikę Poznańską.

Od poniedziałku do piątku po godzinie 18:00 przedstawiamy wam kolejne wydziały. Zaczynamy 15 maja.

  • Wydział Informatyki (15 maja)
  • Wydział Architektury (16 maja)
  • Wydział Technologii Chemicznej (17 maja)
  • Wydział Elektryczny (18 maja)
  • Wydział Inżynierii Zarządzania (19 maja)
  • Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (22 maja)
  • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (23 maja)
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (24 maja)
  • Wydział Fizyki Technicznej (25 maja)
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu (26 maja)

W sumie na 10 wydziałach Politechniki Poznańskiej czeka na was 30 kierunków studiów: od mechatroniki po bioinformatykę.

Pamiętajcie, że elektroniczna rekrutacja na studia już ruszuła 25 maja. Tutaj znajdziecie system Ksantypa, do którego możecie wprowadzić swoje dane, a potem także wyniki maturalne*. 

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia.

No i jeszcze jedno: przed 18:00 jak zawsze Radio Afera prezentuje przegląd najważniejszych wydarzeń w studenckim Poznaniu.

Zachęcamy do słuchania!