27 07 2017

Porozumienia w ramach projektu "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska"

26 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Politechnika Poznańska podpisała porozumienia z przedsiębiorstwami o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Z ramienia Politechniki Poznańskiej - Partnera Projektu porozumienia sygnował prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor PP. W imieniu Partnera Wiodącego Projektu porozumienia podpisała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ze strony pracodawców podpisy złożyli Wojciech Wasik, Prezes Zarządu Pratt & Whitney z Kalisza oraz Dariusz Adamek, Prezes Zarządu Mahle Behr z Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo. Całkowita wartość projektu wynosi 63 mln 500 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 mln 975 tys. zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 mln 175 tys. zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących w nim udział.

Szczegółowe informacje

https://www.umww.pl/pierwsze-porozumienia-w-ramach-projektu-czas-zawodow...

Zdjęcia