18 10 2017

Porozumienie dotyczące warsztatu pilotażowego „JA-PRZEDSIĘBIORCA”

W środę, dnia 18 października 2017 r. prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Prorektor ds. współpracy  z gospodarką i Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisali porozumienie dot. zasad współpracy i podziału zadań przy organizacji warsztatu pilotażowego pn. „JA-PRZEDSIĘBIORCA”, obejmującego cykl trzech spotkań poświęconych tematyce przedsiębiorczości i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Organizacja Wydarzenia wpisuje się w program działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej realizowany we współpracy z biurami karier uczelni wyższych z Wielkopolski. Za organizację szkoleń po stronie Politechniki Poznańskiej odpowiada Centrum Praktyk i Karier.

Fot.Wojciech Jasiecki/Dział Informacji i Promocji

Zdjęcia