13 01 2021

Pożegnanie prof. Krystyny Balińskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 9 stycznia 2021 r.

zmarła

śp.

prof. dr hab. inż. Krystyna Balińska

emerytowany, długoletni pracownik Politechniki Poznańskiej,

wybitna specjalistka w zakresie systemów programowania i sztucznej inteligencji.

 W trakcie swojej pracy zawodowej pełniła między innymi funkcje

Prodziekana Wydziału Elektrycznego w latach 2002-2008,

kierownika Zakładu Technologii i Systemów Informatycznych.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Rektor, Senat

i Społeczność Akademicka

Politechniki Poznańskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

Zdjęcia