5 04 2017

Pożegnanie profesora Andrzeja Ryżyńskiego

Z głębokim żalem, w poczuciu niepowetowanej straty
zawiadamiamy, że w  dniu 4 kwietnia 2017 r.
z m a r ł
ś. p. 
prof. dr hab. inż. Andrzej RYŻYŃSKI
rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1985-1990
Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej,
specjalista w dziedzinie budownictwa lądowego,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konstrukcji inżynierskich i mostów betonowych.
W trakcie swojej długoletniej pracy sprawował funkcje: Dziekana Wydziału Budownictwa, Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej i Kierownika Zakładu Budowy Mostów; członka Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Zmarłego straciliśmy wybitnego naukowca i dydaktyka, prawego człowieka, życzliwego kolegę i przyjaciela.

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Rocha, ul. św. Rocha 10 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się w 10 kwietnia 2017 r. o godz. 13.50 na cmentarzu Junikowskim, ul.Grunwaldzka 305 w Poznaniu.

Zdjęcia