31 01 2019

Pożegnanie profesora Macieja Oszwałdowskiego

Z głębokim żalem żegnamy
śp.

prof. dra hab. Macieja OSZWAŁDOWSKIEGO

emerytowanego Profesora Politechniki Poznańskiej
wybitnego specjalistę w dziedzinie fizyki półprzewodników i sensorów pola magnetycznego,
stypendysty ONZ na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii,
koordynatora Projektu GRAFMAG,
laureata nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi,
długoletniego pracownika Wydziału Fizyki Politechniki Poznańskiej,
byłego Kierownika Zakładu Fizyki Komputerowej i Półprzewodników, 
Kierownika Zakładu Struktur Cienkowarstwowych, 
Kierownika Pracowni Technologii Warstw Półprzewodnikowych. 
W osobie Zmarłego straciliśmy wielkiego przyjaciela naszej Uczelni. 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat
i Społeczność Akademicka
Politechniki Poznańskiej
 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 4 lutego 2019 r. na Cmentarzu w Dąbrówce Kościelnej

Zdjęcia