13 03 2018

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Steina

Z głębokim żalem żegnamy

ś. p.

prof. dra hab. inż. Zbigniewa Steina

 

Profesora zwyczajnego Politechniki Poznańskiej,

wybitnego specjalistę w dziedzinie maszyn elektrycznych i napędów trakcyjnych,

wieloletniego członka Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów

oraz Sekcji Trakcji Elektrycznej Komitetu Elektrotechniki PAN,

członka wielu stowarzyszeń i organizacji m.in. SEP, PTPN, PTETiS,

długoletniego pracownika Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej,

byłego Prorektora ds. kształcenia, Dziekana Wydziału Elektrycznego,
Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej,

Kierownika Zakładu Badań Maszyn Elektrycznych

oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej,

odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

W osobie Zmarłego straciliśmy wspaniałego dydaktyka i wychowawcę młodzieży,

wielkiego przyjaciela naszej Uczelni.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor, Senat

i społeczność akademicka

Politechniki Poznańskiej

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek 19 marca 2018 r. o godz.14.30 w kaplicy na cmentarzu Junikowo w Poznaniu

Zdjęcia