24 10 2018

Poznański Klaster Energii

Politechnika Poznańska podpisała z Urzędem Miasta list intencyjny w sprawie utworzenia Poznańskiego Klastra Energii. Wśród sygnatariuszy listu znalazły się także firmy: Veolia, SUEZ Zielona Energia oraz spółki miejskie: MPK, Aquanet, Termy Maltańskie, PTBS, ZKZL, ZZO i MTP.

Zgodnie z definicją jest to porozumienie dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. W skrócie, zadaniem klastra jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych.

Klaster to bardzo duże wyzwanie zarówno dla poznańskich samorządowców, jak i miejskich przedsiębiorstw. Realizacja założonych celów przyniesie korzyść wszystkim partnerom, jednak przede wszystkim skorzystają na niej poznaniacy. Natomiast Miasto Poznań będzie mogło stać się energetycznym wzorem dla innych polskich metropolii. Utworzenie Poznańskiego Klastra Energii to kolejny duży krok Miasta Poznania w kierunku Smart City.

Fot. źródło http://www.poznan.pl

Więcej informacji

Zdjęcia