9 07 2020

PP liderem Uniwersytetu Europejskiego „EUNICE”

ZWYCIĘSKI GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ –

UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE DLA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ!

9 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła wyniki związane z prestiżowym projektem Uniwersytety Europejskie. Politechnika Poznańska znalazła się w elitarnym gronie Uczelni w Europie, które w kolejnych latach będą tworzyć podwaliny Uniwersytetów Europejskich. Oprócz Politechniki Poznańskiej, która jest liderem projektu, Uniwersytet Europejski EUNICE (European University for Customised Education) tworzyć będą następujące Uczelnie:

 • Brandenburg University of Technology (BTU) – Niemcy
 • University of Cantabria (UC) – Hiszpania
 • University of Catania (UNICT) – Włochy
 • University of Mons (UMONS) – Belgia
 • Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) – Francja  
 • University of Vaasa (UVA) – Finlandia

Budżet projektu: 6.250.000 EURO (28.000.000 PLN)

Czas trwania projektu: 3 lata

Idea Uniwersytetów Europejskich:

 • Długoterminowa wspólna wizja i strategia do roku 2025
 • Wspólny europejski kampus
 • Zintegrowana mobilność
 • Nowe i elastyczne programy nauczania
 • Wypracowanie modeli dobrych praktyk 
 • Intensywna współpraca z przemysłem i innymi interesariuszami zewnętrznymi

Cele i priorytety projektu:

 • Promowanie wspólnych wartości europejskich
 • Wzmacnianie tożsamości europejskiej
 • Postępy w obszarze jakości, wydajności, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich Uczelni

Strona Uniwersytetu Europejskiego EUNICE https://eunice-university.eu/

Więcej informacji o projekcie Uniwersytety Europejskie można znaleźć na stronie inetrnetowej 

Informacja na temat Projektu w TVP 3 Poznań

Zdjęcia