6 06 2019

PP rozwija współpracę z Huawei

5 czerwca 2019 r. Politechnika Poznańska i Huawei podpisały umowę, na mocy której firma Huawei przekaże najnowsze, wysokiej klasy urządzenia ICT.

Umowa jest kolejnym etapem szerokiej współpracy, która rozpoczęła się w 2015 r. Sprzęt, w jaki na jej podstawie zostanie wyposażone laboratorium Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, da studentom oraz pracownikom uczelni szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, konfiguracji i uruchamiania nowoczesnych sieci komputerowych. Różnorodność urządzeń pozwoli również na zgłębienie zagadnień bezpieczeństwa i sieci bezprzewodowych opartych na centralnym kontrolerze.

Jednym z fundamentalnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, zwłaszcza technicznymi, jest tworzenie realnych przewag konkurencyjnych poprzez zapewnianie dostępu do najnowocześniejszego sprzętu i rozwiązań technicznych, czy też poprzez możliwość wymiany doświadczeń z krajami wysokorozwiniętymi w ramach różnego rodzaju projektów, konkursów. Takie działania stymulują, ale również oznaczają rozwój dla naszych studentów i pracowników naukowych. – powiedział po podpisaniu umowy prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Dlatego cieszymy nas fakt współpracy z tak zaawansowanym technologicznie Partnerem, jaki jest forma Huawei.- dodał

Jednym z projektów realizowanym w kooperacji Politechniki Poznańskiej oraz firmy Huawei jest Akademia HAINA, której celem jest pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zapewnienie unikalnych umiejętności, które będą trampoliną do lepszego startu w karierze zawodowej. Od 2016 roku w Akademii udział wzięło 600 studentów, którzy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w obszarach związanych z szeroko rozumianym projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami. Akademia realizowana jest w laboratorium Katedry Sieci Telekomunikacyjnych wyposażanym przez firmę Huawei.

W dzisiejszych czasach to właśnie szkoły wyższe tworzą jakość i dynamikę rozwoju danego kraju. Podejmując współpracę z tak prestiżową i szanowaną uczelnią, jaką jest Politechnika Poznańska, wiedzieliśmy że wnosimy znaczący i efektywny wkład w przygotowanie studentów do podjęcia w przyszłości zawodu w branży ICT. Jesteśmy przekonani, że inwestowanie w młode talenty wzmocni budowanie inteligentnego ekosystemu, a tym samym lepszego jutra dla nas wszystkich. – powiedział podczas podpisywania porozumienia Tonny Bao, Dyrektor Zarządzający Huawei Polska

Podczas wydarzenie zainicjowana została również pierwsza w Polsce edycja konkursu The Huawei ITC Competition, która w zeszłym roku przyciągnęła 40 000 uczestników z ponad 800 uniwersytetów i szkół wyższych w 32 krajach. Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie talentów branży ICT i przygotowanie ich pod kątem podjęcia pracy zawodowej, ale także wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnych z globalnymi standardami. Konkurs ten może pomóc studentom w szybkim dostosowaniu się do wymagań branży poprzez opanowanie najnowszych technologii ICT.

Zdjęcia