11 05 2020

PP w akcji #drukujdlalekarza

Aktualizacja 11 maja 2020 roku

Już 10 tysięcy przyłbic dostarczyła nieodpłatnie Politechnika Poznańska pracownikom służby zdrowia w całej Wielkopolsce! Akcja trwa od 2 kwietnia 2020 roku.

Projekt ma charakter międzywydziałowy. Aktualnie w akcję zaangażowanych jest 122 osób powiązanych z Uczelnią: 38 pracowników, 6 doktorantów, 78 studentów. W gronie wolontariuszy reprezentowane są wszystkie Wydziały. Akcja ma poparcie Profesora Tomasza Łodygowskiego, Rektora PP.

Strona projektu to http://www.drukujdlalekarza.put.poznan.pl

 

4 maja 2020 roku

Przez pierwszy miesiąc akcji #drukujdlalekarza (https://drukujdlalekarza.put.poznan.pl), PP dostarczyła pracownikom służby zdrowia ponad 6500 przyłbic.

Do tej pory stelaże powstawały na drukarkach 3D i jako odlewy z żywicy. Praca kilkudziesięciu drukarzy, mniej lub bardziej związanych z Politechniką Poznańską, pozwoliła uzyskiwać wynik na poziomie 250 sztuk dziennie. Po około 3 tygodniach prac nad budową formy wtryskowej, udało się rozpocząć produkcję na wtryskarce z wydajnością ok. 1000 sztuk dziennie.

Przez następne 2 tygodnie PP wyprodukuje 10.000 przyłbic bo zapotrzebowanie ciągle jeszcze jest spore. Dotychczas priorytet miały poznańskie szpitale, ale przyłbice dostarczamy także do innych miejscowości w Wielkopolsce. Otrzymują je szpitale, przychodnie oraz Domy Pomocy Społecznej.

W gronie wolontariuszy projektu #drukujdlalekarza znalazło się niemal 150 studentów i pracowników ze wszystkich Wydziałów Politechniki Poznańskiej.

Wszystkim składamy głęboki ukłon uznania i podziękowania!!!