21 05 2020

PP w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 7.  Eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o  łącznej wartości 667 745 974 zł. W gronie laureatów znalazło się ośmiu naukowców z Politechniki Poznańskiej:

  • dr hab. inż. Marta Szachniuk, Instytut Informatyki (OPUS) -  Eksploracja cech i modelowanie struktury kwadrupleksów,
  • dr hab. inż.  Łukasz Klapiszewski, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej (OPUS) - Projektowanie kompozytów cementowych domieszkowanych nano- i mikromateriałami funkcjonalnymi o właściwościach fotokatalitycznych i przeciwdrobnoustrojowych,
  • dr hab. inż. Dominik Belter, Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej (SONATA) - Percepcja robotów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych,
  • dr inż. Michał Kotkowiak, Instytut Fizyki (SONATA) - Optymalizacja struktury nanoplatformy do powierzchniowo wzmocnionej detekcji pochodnych chlorofilu z wykorzystaniem techniki Langmuira,
  • dr inż. Mateusz Łężyk, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych (SONATA) - Produkcja kopolimerów PHA przy użyciu mikrobiomu w fermantacji gazowej metanu,
  • dr inż. Jakub Menzel, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej (SONATA) - Jak starzeje się węgiel aktywny? – badania nad wpływem tlenowych grup funkcyjnych na degradację węglowych elektrod w środowisku organicznym,
  • dr inż. Jakub Zdarta, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej (SONATA) - Biodegradacja estrogenów z wykorzystaniem zaawansowanych systemów biokatalitycznych opartych o immobilizowane oksydoreduktazy,
  • dr inż. Wojciech Koczorowski, Instytut Fizyki (PRELUDIUM BIS) - Badanie właściwości fizycznych cienkowarstwowych interfejsów metal/PtSe2

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NCN

Wszystkim laureatom gratulujemy!