20 11 2017

PP wśród 10 najbardziej prodoktoranckich Uczelni w Polsce

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ogłosiła wyniki konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK oraz na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Politechnika Poznańska otrzymała wyróżnienia za zajęcie 10. miejsca w kategorii TOP 10 oraz największy awans punktowy w X. edycji konkursu na "Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce - PRODOK 2017".

Więcej informacji - na stronie internetowej

Zdjęcia