7 09 2017

Prestiżowy grant ERC

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.

Na realizację 5-letniego projektu pt.„If immortality unveil…'– development of the novel types of energy storage systems with excellent long-term performance” IMMOCAP przyznano dofinansowanie w wysokości prawie 1,4 mln Euro.

To pierwszy projekt ERC Starting Grant, który będzie realizowany na poznańskiej uczelni.

Nagrodzony projekt zakłada przeprowadzenie nowatorskich badań związanych z mechanizmami starzenia systemów magazynowania i konwersji energii,  a także zaprojektowanie nowych układów o zdecydowanie lepszej trwałości i parametrach użytkowych.

Dr inż. Krzysztof Fic jest jednym z czterech Polaków, którzy uzyskali dofinansowanie w ostatniej edycji konkursu ERC Starting Grant.

W Programie Horyzont 2020 polscy naukowcy zdobyli do tej pory 27 grantów ERC: 9 w polskich instytucjach goszczących i 18 w zagranicznych. Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) wspiera naukowców prowadzących przełomowe i odkrywcze przedsięwzięcia. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu ERC Starting Grants 2017.