7 12 2018

Profesor Roman Słowiński Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

Podczas 138. sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 6 grudnia 2018 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk wybrali następujących Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022:

  • prof. Romana Słowińskiego, czł. rzecz. PAN z Wydziału IV, Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu w kadencji 2015-2018,
  • prof. Stanisława Filipowicza, czł. rzecz. PAN z Wydziału I,
  • prof. Romualda Zabielskiego, czł. koresp. PAN z Wydziału II,
  • prof. Pawła Rowińskiego, czł. koresp. PAN z Wydziału III,
  • prof. Stanisława J. Czuczwara, czł. koresp. PAN z Wydziału V

Serdecznie gratulujemy!

http://www.pan.poznan.pl/