30 01 2018

Projekt motoZIP

MotoZIP to projekt dla studentów studiów stacjonarnych, 2. i 3. semestru II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Celem głównym jest doskonalenie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego przez przygotowanie studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) do wejścia na rynek pracy w przemyśle motoryzacyjnym poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców z tej branży. Projekt potrwa do 2020 roku.

Uruchomienie projektu, które odbyło się 26 stycznia 2018 roku z udziałem m.in. prof.Olafa Ciszaka, Dziekana WBMiZ oraz prof. Adama Hamrola, opiekuna kierunku ZIP, połączone było z warsztatami o nazwie "motoLEARN: Trendy w motoryzacji". 

Studentów kończących studia I stopnia zapraszamy na II stopień na ZIP i do projektu motoZIP!. 

Więcej informacji - na profilu FB

Zdjęcia