31 01 2017

Prorektor PP w Naukowej Grupie Doradczej

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej został członkiem Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG.

Założeniem Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG jest połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przedstawiciele nauk ścisłych i humanistycznych – od geofizyków i geologów poprzez informatyków i  chemików aż do specjalistów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska. W jej skład wchodzi 15 profesorów – wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego. To społeczne, interdyscyplinarne grono doradza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w obszarze badawczo-rozwojowym, przedstawia punkt widzenia środowiska naukowego na obszar badawczo-rozwojowy, dzięki czemu można eliminować naturalne bariery, które pojawiają się przy różnych formach współpracy przemysłu z nauką. 

Naukowa Grupa Badawcza powstała w 2015 roku.

 

Fot.PGNiG

Zdjęcia