26 01 2017

Przedstawiciel University of Technology Sydney na PP

W dniu 17.01.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielem uczelni University of Technology Sydney (Faculty of Engineering & Information Technology).

Spotkanie miało na celu nawiązanie przyszłej współpracy, ustalenie możliwości wymiany akademickiej i studenckiej, szczególnie jeśli chodzi o dziedzinę Informatyki.

Uczelnia australijska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy z wiodącymi ośrodkami w Europie. University of Technology Sydney jest uczelnią wysoko typowaną w wielu światowych rankingach. Jest też uniwersytetem uznanym za jeden z 200 najbardziej umiędzynarodowionych w skali świata.   

http://www.uts.edu.au/

http://www.uts.edu.au/about/university/facts-figures-and-rankings/rating...

https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-uni...

Zdjęcia
Załączniki