21 09 2020

Przyjęcia na studia stacjonarne w ramach odwołań

Szanowni Kandydaci

W systemie rekrutacyjnym zostały udostępnione wyniki przyjęć na studia stacjonarne w ramach odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Status każdego kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.