5 03 2021

Przyjęcia na studia stacjonarne w ramach odwołań

Szanowni Kandydaci!

W systemie rekrutacyjnym zostały udostępnione wyniki przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia w ramach odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Status każdego kandydata widoczny jest w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia przy kierunku.