16 02 2021

Rekrutacja na studia drugiego stopnia - dokumenty

Szanowni Kandydaci,

przypominamy, że w tym roku, z uwagi na rekrutację zdalną, nie ma potrzeby drukowania podań z systemu rekrutacyjnego.

Kandydaci z PP: nie muszą załączać w systemie rekrutacyjnym żadnych dokumentów.

Kandydaci z innych uczelni: do 18 lutego 2021 r. wgrywają do systemu rekrutacyjnego skan dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z dziekanatu odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego.