25 07 2017

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że została ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne drugiego stopnia na następujące kierunki:

Bioinformatyka (Wydział Informatyki)

Matematyka (Wydział Elektryczny)

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej:
od 25.07.2017 r. do 12.09.2017 r.

Opłata rekrutacyjna: wpłata na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej Ksantypa. Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, bez względu na liczbę wskazanych kierunków w wysokości 85 zł.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne drugiego stopnia: 14.09.2017 r. (czwartek).

Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa: do 15.09.2017 r. (piątek).

Termin złożenia dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu: od 14.09.2017 r. (czwartek) do 20.09.2017 r. do godz. 13.00.(środa).

Publikacja list osób przyjętych na studia: 21.09.2017 r. (czwartek).