25 05 2020

Rektor Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020-2024

Profesor Teofil Jesionowski został rektorem PP.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową