4 09 2020

Rezygnacje i odwołania – rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rezygnacja ze studiów

Osoby przyjęte, które nie chcą podjąć studiów w Politechnice Poznańskiej są zobowiązane do złożenia rezygnacji. W tym celu należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i w sekcji Studia przy wybranym kierunku dokonać rezygnacji.

 

Odwołania od decyzji UKR

Osoby nieprzyjęte na żaden kierunek studiów oraz przyjęte na kierunek inny niż obecnie preferowany mają prawo do złożenia odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Warunkiem złożenia odwołania jest pobraniesystemu rekrutacyjnego indywidualnej decyzji.

Odwołania można składać w terminie 14 dni od pobrania decyzji UKR.

Odwołanie należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy rekrutacja@put.poznan.pl

Osoby, które zostały nieprzyjęte z powodu niezłożenia dokumentów zobowiązane są wraz z odwołaniem dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Dyżury Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

- godz. od 08:00 do 14:00

  • 7 września 2020 r. (poniedziałek)
  • 8 września 2020 r. (wtorek)
  • 9 września 2020 r. (środa)
  • 10 września 2020 r. (czwartek)
  • 11 września 2020 r. (piątek)
  • 14 września 2020 r. (poniedziałek)
  • 15 września 2020 r. (wtorek)
  • 16 września 2020 r. (środa)
  • 17 września 2020 r. (czwartek)
  • 18 września 2020 r. (piątek)

- miejsce: budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2

lub przesłać pocztą potwierdzone notarialnie kopie na adres:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

Odwołania zostaną rozpatrzone w dniu 21 września 2020 r.