1 12 2017

Seminarium Szkoleniowe dla studentów z niepełnosprawnościami

W dniach 17-24 lutego 2018 r. odbędzie się Seminarium Szkoleniowe dla studentów z niepełnosprawnościami w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich "Start" w Wiśle.

Koszt udziału dla studentów wynosi 250 zł.  Wyjazd ma charakter dydaktyczny. Liczyć się kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowy opis znajduje się pod adresem: https://studenci.amu.edu.pl/content-s/342293-seminarium-szkoleniowe-w-wisle .

Przy rejestracji proszę o jednoczesne przesłanie informacji osób zainteresowanych wyjazdem na adresy Pełnomocnik Rektora UAM Poznań ds. Studentów z Niepełnosprawnościami: Anny Rutz (arutz@amu.edu.pl) oraz Pełnomocnika Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Osób Niepełnosprawnych: Marka Zabłockiego (marek.zabłocki@put.poznan.pl).