19 02 2020

Składanie dokumentów

Szanowni Kandydaci,

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 18 lutego 2020 r. (wtorek) w godz.: 08:00 - 16.00
  • 19 lutego 2020 r. (środa) w godz.: 08:00 - 16.00
  • 20 lutego 2020 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 13.00