4 01 2020

Spotkanie Noworoczne 2020

Uwaga Członkowie Klubu Seniora PP

Rada Klubu Seniora Politechniki Poznańskiej przypomina

wszystkim swoim członkom o Spotkaniu Noworocznym

z Władzami Uczelni w dniu  8 stycznia 2020 roku

o godz. 09.30 w stołówce PP.