11 01 2018

Spotkanie noworoczne ze studentami z niepełnosprawnościami

9 stycznia 2018 r. w Klubie Profesorskim Centrum Wykładowego PP na zaproszenie Prorektora ds. kształcenia, dr hab. Jacka Goca, prof. nadzw. odbyło się spotkanie studentów i doktorantów. Wśród zaproszonych gości byli pełnomocnicy rektorów ds. osób niepełnoprawnych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze i stworzyło okazję do spojrzenia na problemy związane z życiem studenckim i kształceniem osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Dział Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.