8 04 2020

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie rekrutacji na studia

Maturę należy przeprowadzić tak, by nie zagrażała zdrowiu maturzystów ani egzaminatorów. Polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania wyników matury - piszą przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Stanowisku Prezydium KRASP z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia.