5 05 2017

Studenci PP na 2.miejscu w konkursie Modelowanie Rynku Energii

Bartosz Fabian, student 3. semestru studiów magisterskich kierunku Energetyka i Filip Fabian, student 6. semestru studiów inżynierskich kierunku Elektrotechnika zajęli II miejsce w konkursie „Modelowanie Rynku Energii”. Uznanie jury zyskała ich prezentacja nt. "Budowa modelu do prognozowania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za dany rok kalendarzowy publikowanej w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki."

Gratulujemy!

Celem konkursu „Modelowanie rynku energii” o nagrodę Prezesa Zarządu Enei jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem  pracy analityka w tym obszarze.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 drużyn. Studenci mieli do wyboru jedno z dziesięciu zadań z zakresu analityki rynku energii. Kształtowanie popytu w kontekście ustawy i pakietu klimatycznego, modelowanie narzędzi do prognozowania cen, analiza scenariuszowa rozwoju rynku węgla – to tylko część zagadnień, które były wyzwaniem dla młodych analityków. Cztery najlepsze drużyny zostały zaproszone na uroczysty finał gdzie zaprezentowały swoje prace przed Kapitułą Konkursu, w skład której weszli wiceminister energii Michał Kurtyka, zaproszeni profesorowie uczelni wyższych - wśód nich prof.dr hab.Jacek Goc, prorektor PP - oraz przedstawiciele zarządu Enei i Enei Trading.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Fot. Łukasz Czapliński, Enea

Zdjęcia