8 03 2019

Studenci z Kazachstanu na PP

Na Politechnice Poznańskiej przebywała grupa studentów z Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Karagandzie oraz Uniwersytetu Energetyki i Telekomunikacji w Ałmaty. Wizyta była wynikiem programu wymiany w ramach porozumienia zawartego z tymi uczelniami..

Indywidualny program każdego studenta obejmował nie tylko przedmioty obowiązkowe w wybranych dziedzinach (technologia chemiczna, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna), ale inne działania, takie jak praca w laboratoriach, udział w projektach badawczych, kurs "Wprowadzenie do kultury polskiej", spotkanie w ramach Kawiarenki Międzykulturowej, podczas którego zaprezentowali zwyczaje i sposób życia w Kazachstanie, zwiedzali także Poznań i inne ciekawe miasta Polski, poznawali polską kulturę i tradycje.

Profesor Teofil Jesionowski, prorektor Politechniki Poznańskiej, podziękował studentom z Kazachstanu, wyraził nadzieję na ich ponowną obecność na naszej Uczelni oraz zaproponował, aby w przyszłosci wzięli udział w letnich szkołach, programie doktoranckim i wspólnych badaniach naukowych.

Zdjęcia