21 06 2018

Studenckie projekty z VW Poznań

Volkswagen Poznań wspólnie z Rektorami - profesorem Tomaszem Łodygowskim z Politechniki Poznańskiej i profesorem Maciejem Żukowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego - oraz studentami poznańskich i krajowych uczelni podsumował kończący się rok akademicki. W czasie gali celebrującej współpracę z uczelniami, przez pryzmat konkretnych przykładów pokazano, że innowacyjne, elastyczne i projektowe działania są atrakcyjne dla studentów. Taka forma współpracy przynosi wymierne korzyści każdej ze stron.

Podczas uroczystości wręczono m.in. umowy dla studentów studiów dualnych, czyli  nowatorskiej w skali kraju organizacji studiów, która łączy wiedzę praktyczną z teoretyczną. Kończąc studia absolwenci mogą pochwalić się tytułem inżyniera, a także zawodem „Automatyk”, który zostaje potwierdzony egzaminem Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK).  Studia dualne skierowane są do studentów kierunku „Automatyka i Robotyka”  Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Taką praktyczną formę kształcenia pozytywnie opiniuje Rektor Uczelni, prof. Tomasz Łodygowski: „Volkswagen Poznań wspierał i nadal to czyni, wszelkie działania wspomagające edukację inżynierską dostarczając jej pierwiastek praktyczny. Ta współpraca uczelni akademickiej i odpowiedzialnego za tę utylitarną część edukacji partnera gospodarczego przynosi oczekiwane, wspaniałe rezultaty. Cieszy mnie również współpraca zespołów naukowców z uczelni z Volkswagenie, a w tym współpraca zespołu badawczo-rozwojowego, który po latach powstał w Poznaniu. Spełniane są tu ambicje stron, że przecież innowacyjne, niezbędne zmiany w konstrukcji nadwozia projektowanych tu samochodów mogą być wykonywane na miejscu w poznańskiej fabryce.„

 

Przykładem praktycznej formy współpracy nauki i biznesu jest także konkurs „Be the best” w ramach, którego zespoły studentów opracowują innowacyjne projekty w odpowiedzi na przedstawione tematy. Co ważne, wszystkie one dotyczą problemów, których rozwiązywaniem zajmują się na co dzień pracownicy spółki. To doskonała okazja do tego, by być może po raz pierwszy skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistą sytuacją biznesową. W tym roku studenci z całego kraju m.in. opracowywali system nadzoru nad usuwaniem awarii na spawalni wraz z aplikacją na urządzenia mobilne czy proponowali rozwiązania w zakresie konstrukcji i zabudowy auta tupu Cargomat z możliwością odbioru paczek z mobilnego auta.  Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe (nawet do 10. 000 złotych) oraz udział w letnich praktykach.

Fot.Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

 

 

Zdjęcia