9 09 2019

Studia Podyplomowe "Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy"

Wydział Budowy Maszyn i  Zarządzania zaprasza na studia podyplomowe ”Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy”

Rozpoczynamy już  18 października 2019 r. !

Terminy zjazdów:  w piątki od godz.1530-1915   oraz w soboty od godz. 830-1500

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

REKRUTACJA TRWA!!!

STUDIA PRAKTYCZNE – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Wymagania:
W celu zapisu wystarczy przesłać formularz zapisu oraz kserokopie dyplomu.
Liczba uczestników ograniczona – 24 osoby ( decyduje kolejność zgłoszeń)

KONTAKT:
kinga.mencel@put.poznan.pl 
tel.:  +48 61 665 2787