11 06 2018

Stypendia Miasta Poznania dla młodych badaczy z PP

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania przyznała stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wśród nagrodzonych znalazło się dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Znaleźli się wśród nich młodzi badacze z Politechniki Poznańskiej:

  • Krzysztof Ciomek (informatyka) - za wyróżniający się dorobek i wyniki badań naukowych w dyscyplinie informatyki w dziedzinie komputerowego wspomagania decyzji
  • Paweł Jeżowski (elektrochemia techniczna) - za wybitne osiągnięcia naukowe przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej łączących dwa mechanizmy magazynowania energii elektrycznej, czyli kondensatorów litowo-jonowych
  • Anetta Płatek (technologia chemiczna) - za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej
  • Wojciech Smułek (biotechnologia środowiskowa) - za osiągnięcia badawcze w obszarze biotechnologii środowiskowej, a w szczególności za badania nad wykorzystaniem surfaktantów roślinnych w procesach biodegradacji halogenowych pochodnych związków aromatycznych

Źródło: Urząd Miasta Poznania